Fra den 1. Januar 2008 er reglerne for jordflytning inden for byzone blevet strammet. Som udgangspunkt er byjord defineret som forurenet, med mindre kommunen har udtaget det af den såkaldte områdeklassificering. Spørg kommunen eller anmeld jordflytning på www.jordweb.dk

Jordlab udtager prøver og udfører de relevante analyser i tilknytning til jordflytninger.

Nedenfor er et link til hvordan man finder ud af om en grund er forurenet.

Hjælp til at bruge Danmarks miljøportal klik her.

jordflytning